Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ο (πράσινος)αρχΙΔήμαρχος...

Μετά την πλατεία Κύπρου, σειρά έχει η «ανάπλαση» του άλσους Παγκρατίου. Ο δήμος της Αθήνας επιχειρεί να κατασκευάσει θέατρο μέσα στο χώρο του πάρκο, συνοδευόμενο από αναψυκτήριο, σκηνή, καμαρίνια και τουαλέτες. Εδώ και καιρό οι κάτοικοι διαφωνούν με την πολιτική του δήμου, που θα καταστρέψει έναν από τους εναπομείναντες χώρους πρασίνου της Αθήνας και ειδικά σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως το Παγκράτι. Η Επιτροπή Κατοίκων για την Προστασία του Άλσους ζήτησε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει θέση. Η Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου, στην απάντησή της στο αίτημα των κατοίκων, αναφέρει ότι «ενέργειες που θίγουν τον χαρακτήρα πάρκου ή άλσους και αλλάζουν τη χρήση τους διώκονται ως παράνομες σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και λαμβάνονται μέτρα προστασίας της έκτασης και επαναφορά της στην προτεραία μορφή της». Προσθέτει επίσης ότι «η αλλαγή της χρήσης πάρκου ή άλσους δεν δικαιολογείται ακόμη και στην περίπτωση που αυτή επιχειρηθεί με πράξη της Διοίκησης» και ότι «η πράξη αυτή πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διαφορετικά, με παρέμβαση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής αρχής, θα επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη». Το άλσος Παγκρατίου, έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, έχει κηρυχθεί δασωτέα έκταση σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα του 1902, ενώ μετά από απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, το 1936, θεωρείται αναδασωτέα και υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

14 σχόλια:

 1. Καλημέρα αγαπητέ μου tanto να είσαι καλά που θίγεις αυτό το θέμα είμαι γέννημα θρέμμα Παγκρατιότισα και το Άλσος το πονάω. ζητάω συγνώμη για την κατάχρησή του χώρου στο post.
  Το Άλσος Παγκρατίου, όπως τα άλση γενικότερα, είναι ένα μικρό φυσικό οικοσύστημα, έναθραύσμα φύσης στην καρδιά της διαρκώς επιβαρυνόμενης με οχλούσες χρήσεις πόλης. Ηνομοθεσία για τα άλση απαγορεύει οποιαδήποτε δόμηση, επιτρέπει μόνο έργα βελτίωσης, συντήρησης και προστασίας της βλάστησης. Τα άλση πρέπει να ζουν στους ρυθμούς της φύσης, με τους νόμους της χλωρίδας και της πανίδας που φιλοξενούν, όχι με τον θόρυβο και τιςφωτοχυσίες της πόλης. Παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα σύμφωνα με τη Διεύθυνση ΠροστασίαςΔασών του Υπουργείου Γεωργίας. 1. Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιο και η προστασία των αποτελείυποχρέωση τόσο των κρατικών οργάνων κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των , όσο και τωνπολιτών.2. Για τις εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκόμενες εκτάσεις , οι οποίες καλύπτονταιμε δασική βλάστηση, φυσικά ή τεχνητά δημιουργούμενη (πάρκα και άλση), ως και για τις οπουδήποτεδημιουργούμενες δενδροστοιχίες και δασικές φυτείες, έχουν έκταση εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 998/79 ( ΦΕΚ 289/29-12-79 τ. Α ) «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»( άρθρο 3 παραγ. 4).Κατά συνέπεια ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη καιβελτίωση της δασικής βλάστησης ως και ο προσδιορισμός κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεωνμε τις οποίες οι εκτάσεις αυτές ή τμήματα αυτών μπορούν να μεταβάλουν την κατά προορισμό χρήση τωνή να εξυπηρετήσουν και άλλες χρήσεις , διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 3. Κατ’ άρθρ. 5 παραγ. 2 η μέριμνα για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναδάσωση και προστασία των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει στους οικείουςοργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στους με βάση σχετική πολεοδομική μελέτη αναλαβόντας τηδημιουργία αυτών ή σε ίδια νομικά πρόσωπα βάσει ειδικών διατάξεων.2Το Άλσος Παγκρατίου, έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, υπάγεται στο παραπάνωκαθεστώς προστασίας. Παρά τη σχετική εγκατάλειψή του από τον υπεύθυνο για τηνσυντήρησή του φορέα, δηλ. τον Δήμο Αθηναίων, σφύζει από ζωή, κατοικείταικαθημερινά από τον κόσμο της πόλης, ο οποίος ασφυκτιά στο στενό ιδιωτικό τουχώρο και δεν έχει να πληρώσει το αντίτιμο μιας αγοραίας αναψυχής. Στο Άλσοςκυριαρχεί η πυκνή βλάστηση που διακόπτεται από ξέφωτα, αλέες περιπάτου, τηνπαιδική χαρά και ένα γήπεδο μπάσκετ για τα παιδιά. Στο άλσος συρρέουν, όχι μόνο τοκαλοκαίρι αλλά όλο τον χρόνο, παιδιά όλων των ηλικιών για να τρέξουν, να κάνουνποδήλατο, να παίξουν μπάλα, μαθητές/τριες του απέναντι σχολικού συγκροτήματος, συνταξιούχοι, γυναίκες με μωρά στα καρότσια, νέοι που χρειάζονται ένα ευχάριστοπεριβάλλον για να διαβάσουν το βιβλίο ή την εφημερίδα τους, κάτοικοι της περιοχήςπου προτιμούν να διασχίσουν τις αλέες του και όχι τους δρόμους για να φτάσουν στονπροορισμό τους. Το Άλσος στεγάζει όλες τις ηλικίες , αποτελώντας ένα θαυμάσιοπεριβάλλον συνύπαρξης. Στο Άλσος κυκλοφορούν τα σκυλιά της περιοχής, αδέσποταή συνοδευόμενα και, φυσικά, ζουν όλα τα είδη των πουλιών που διασώζονται στηνπόλη. Μέχρι τη μεταπολίτευση, στο Άλσος Παγκρατίου είχαν υπάρξει κατασκευές καιεγκαταστάσεις για χρήσεις όπως αναψυκτήριο, θέατρο, κινηματογράφος. Την εποχήεκείνη το πράσινο δεν αποτελούσε ζήτημα ζωής ή θανάτου για την Αθήνα και, άλλωστε, οι θεατρικές σκηνές ήταν ελάχιστες. Σήμερα αυτές οι ανάγκες έχουνυπερκαλυφθεί ενώ σπανίζουν χώροι με φυσικά χαρακτηριστικά στο αστικόπεριβάλλον. Έτσι, λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κατοχυρώθηκε επίσημα οδημόσιος κοινόχρηστος χαρακτήρας του Άλσους από το Υπουργείο ΧωροταξίαςΟικισμού και Περιβάλλοντος, κατεδαφίστηκαν τα αυθαίρετα κτίσματα και δόθηκαναρκετά χρήματα για εργασίες ανάπλασης τόσο της βλάστησης όσο και του εξοπλισμού. Σήμερα τίθεται εκ νέου από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑθηναίων, η αφαίρεση από τα παιδιά του ζωτικού χώρου του μπάσκετ και τουμεγάλου ξέφωτου για ποδήλατο και η οικοδόμηση εκεί ογκωδών μόνιμων κτιρίων, εμβαδού 700 τ.μ. κλειστού χώρου ( θέατρο – κινηματογράφος, βοηθητικοί χώροι , wc, αναψυκτήριο) και 600 τ.μ. ανοιχτού, ο οποίος θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα. Στα σχέδια αυτά υπάρχει μεγάλη κοινωνική αντίδραση και προς το παρόν δεν έχουνεφαρμοστεί. Η κάτοψη του Άλσους να διαβαστεί χωρίς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του θεάτρου καιτου αναψυκτηρίου , οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα αλλά αποτελούν προτάσεις τηςπλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που συναντούν μεγάληκοινωνική αντίδραση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα fraklin.
  Για μία πρώην γειτόνισσα(Ιλισιότης)γαρ όλος ο χώρος ελεύθερος να σχολιάζει ότι θέλει και όπως το θέλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Eγώ, το «καύχημα» του Παγκρατίου (λέμε και καμιά υπερβολή) χάρηκα για όσα κατατοπιστικότατα διάβασα.
  Πάντως, είναι αστείο: η σωτηρία του Αλσους μας να εναπόκειται σε ένα Βασιλικό Διάταγμα και έναν Νόμο του Μεταξά...
  Παντως, γενικότερα θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί (και να εκσυγχρονιστεί) το νομοθετικό πλαίσιο για τα Πάρκα και τα Αλση και το Πράσινο της Αθήνας. Από όσα γνωρίζω, άλλα ανήκουν στον Δήμο, άλλα στην Υπερνομαρχία, άλλα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έβαλε χέρι στο Άλσος;;;ΗΜΑΡΤΟΝ...Πότε είπαμε έχουμε εκλογές;;Να δω τί θα προλάβει να καταστρέψει ακόμα...Καλημέρα Τάντο,..Σμουατς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ναζιάρικη γκρίνια έπιασε.....
  Πέρνα να το πάρεις...
  Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  Υ.Γ. Την σημερινή ανάρτηση... θα την σχολιάσω μετά!!!!!!(αφού ενημερωθώ...)
  :-)))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλέ τι έπιασε και πυροβολείς τον καημένο τον πορτοκαλοπουκαμισάκια???Άντε και κανένα ροζακι!!!Τι φταίει το μεγαλόπαιδο???Θα ήθελες να σε κάνει έτσι ο Θεός???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το χει βάλλει σκοπό παιδάκι μου ούτε γλάστρα με μαιντανό σε περβάζι δεν θα αφήσει ο Νικήτας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αργεντίνε καλέ μου φίλε είστε τυχεροί οι Παγκρατιώτες που με το πρόβλημα στο παρκάρισμα που έχετε δεν σκέφτηκε να το κάνει Γκαράζ χαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δήμητρα. Προλαβαίνει να καταστρέψει πολλά ακόμα αν δεν αντιδράσουμε στα σχέδια του δυναμικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αννούλα.Να γιατί τον συχαίνομαι τον αισχρό Πολύ σοβαρές καταγγελίες εις βάρος των στελεχών του Δήμου Αθηναίων, για συμμετοχή σε ξυλοδαρμούς πολιτών από «φουσκωτούς» έγιναν σήμερα το πρωί από την Πλατεία Κύπρου, στην Κυψέλη. Νωρίς το πρωί γύρω στις 6, τα μηχανήματα του Δήμου έφτασαν στο σημείο για να ολοκληρώσουν το έργο της απομάκρυνσης των δέντρων. Οι κάτοικοι που βρέθηκαν εκεί δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από άτομα του ακροδεξιού χώρου τα οποία, όπως καταγγέλλεται, έφτασαν εκεί μαζί με τον αντιδήμαρχο καταστημάτων κ. Παπαδάκη, με τον πρόεδρο του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος κ. Λαγό και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Πλατόπουλο. Όπως κατήγγειλαν το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» κάτοικοι της περιοχής δέχτηκαν επίθεση και ξύλο από τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία υποκινούνταν από τα τρία στελέχη του Δήμου, ενώ δεν υπήρχε η παραμικρή παρουσία της αστυνομίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Γειά σου φίλε μου δηλαδή αν ζούσε η Μανούλα μου θα την έβαζε φυλακή που στο μπαλκόνι της είχε από γαρδένιες ως δυόσμο.
  Καλησπέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Το σχόλιο το προηγούμενο το αφαίρεσα γιατί ηταν το δεκατοτρίτο... χαχαχαχαχαχα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Είδες Ακανόνιστι ο μπαγάσας τι ναζιάρης είμαι; χειρότερος και απο το Γατί μου τον Μουρμούρη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αν είσαι δημοσιογράφος άντε γεια... εδώ είναι μόνο για bloggers.Τα μπινελίκια ελεύθερα!