Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ο (πράσινος)αρχΙΔήμαρχος...

Μετά την πλατεία Κύπρου, σειρά έχει η «ανάπλαση» του άλσους Παγκρατίου. Ο δήμος της Αθήνας επιχειρεί να κατασκευάσει θέατρο μέσα στο χώρο του πάρκο, συνοδευόμενο από αναψυκτήριο, σκηνή, καμαρίνια και τουαλέτες. Εδώ και καιρό οι κάτοικοι διαφωνούν με την πολιτική του δήμου, που θα καταστρέψει έναν από τους εναπομείναντες χώρους πρασίνου της Αθήνας και ειδικά σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως το Παγκράτι. Η Επιτροπή Κατοίκων για την Προστασία του Άλσους ζήτησε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει θέση. Η Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου, στην απάντησή της στο αίτημα των κατοίκων, αναφέρει ότι «ενέργειες που θίγουν τον χαρακτήρα πάρκου ή άλσους και αλλάζουν τη χρήση τους διώκονται ως παράνομες σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και λαμβάνονται μέτρα προστασίας της έκτασης και επαναφορά της στην προτεραία μορφή της». Προσθέτει επίσης ότι «η αλλαγή της χρήσης πάρκου ή άλσους δεν δικαιολογείται ακόμη και στην περίπτωση που αυτή επιχειρηθεί με πράξη της Διοίκησης» και ότι «η πράξη αυτή πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διαφορετικά, με παρέμβαση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής αρχής, θα επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη». Το άλσος Παγκρατίου, έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, έχει κηρυχθεί δασωτέα έκταση σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα του 1902, ενώ μετά από απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, το 1936, θεωρείται αναδασωτέα και υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.